Dokážete priradiť autorov k najznámejším slovenským dielam? + BONUS

Máte slovenskú literatúru v malíčku? Poznáte autorov našich najznámejších diel, o ktorých sme sa učili v škole na hodinách slovenského jazyka a literatúry? Poďte sa otestovať v našej doplňovačke.

Potešíte nás, ak sa nám so svojím výsledkom pochválite v komentároch na našom Facebooku. Takýmto spôsobom podporíte našu prácu a my budeme vedieť, či o podobné kvízy a vedomostné úlohy máte záujem. Viac kvízov, doplňovačiek, diktátov a ďalších vedomostných úloh nájdete —TU—

BONUS

Overte si svoje vedomosti aj zo svetovej literatúry. Poznáte autorov tých najznámejších diel?

Otestujte aj svojich priateľov

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
WhatsApp
Email