Preskočiť na obsah

Zaspomínajte si s nami: Pred 60 rokmi zvíťazil v Československu socializmus

,,Socializmus v našej vlasti zvíťazil,” písalo sa v úvodnom vyhlásení k Ústave Československej socialistickej republiky (ČSSR), ktorú presne pred 60 rokmi, 11. júla 1960, jednohlasne prijalo vtedajšie Národné zhromaždenie. Dokument zaručoval slobodu slova a tlače, avšak v súlade so záujmami pracujúceho ľudu, ktorému patrila v krajine všetka moc. Vedúcou silou v spoločnosti aj v štáte bola Komunistická strana Československa (KSČ).

Československá republika sa stala socialistickou. Politici pochlebující Sovietskemu zväzu vtedy z novej ústavy jasali. ,,Dnes, keď schvaľujeme u nás novú, socialistickú ústavu, sledujú nás tisíce a milióny pracujúcich na celom svete a túžia, aby sa dočkali toho, čo my máme v Československu,” nechal sa počuť vtedajší poslanec Jaroslav Miska.

Vedľa deklarácie socialistického charakteru Československa bol do dokumentu zaradený aj článok, že všetku moc v štáte má pracujúci ľud a vedúcou silou v spoločnosti i v štáte je komunistická strana. V bode o hospodárstve sa písalo, že za ekonomický základ republiky bola vyhlásená socialistická hospodárska sústava, v ktorej sú výrobné prostriedky spoločné a národné hospodárstvo je plánovane riadené. Spoločenské vlastníctvo potom malo dve formy – štátne a družstevné.

Občianske slobody síce socialistická ústava zaručovala, avšak v súlade so záujmami pracujúceho ľudu. V tomto znení vydržala ústava osem rokov, než ju v roku 1968 výrazne zmenil ústavný zákon o československej federácii. Unitárny štát bol premenený vo federatívny útvar dvoch rovnoprávnych národov a ČSSR naďalej tvorili dve suverénne republiky – Česká a Slovenská socialistická republika.

Podstatnými úpravami ústava prešla až po novembri 1989. Predovšetkým bola zrušená vedúca úloha KSČ, boli prijaté zákony vzťahujúce sa k voľbám prezidenta, bol stanovený postup pri nahradzovaní poslancov, ktorí stratili dôveru voličov, zmenený názov štátu alebo zriadený Ústavný súd. Platnosť ústavy skončila so zánikom Československa 31. decembra 1992.

Zaspomínajte si s nami na časy dávno minulé prostredníctvom nasledujúcej fotogalérie.

Zdroj/Foto: Wikipedia, Facebook – Spomienky na socializmus

Značky:
Tvorba kvízov je pre mňa fascinujúcim objavovaním príbehov, tajomstiev a dobrodružstiev zo všetkých oblastí vedomia. S radosťou vytváram kvízy, ktoré vás povedú skrz rôzne témy, rozšíria vaše obzory a ponúknu vám zábavu spolu s novými poznatkami.