Hnus v slovenských prevádzkach: Potravinová kontrola odhalila myši aj salmonelózu!

V prvom polroku 2019 vykonala slovenská potravinová kontrola viac než 30-tisíc inšpekcií prevádzok od samotnej výroby až po pulty obchodov či kuchyne reštaurácií. Nedostatky boli zistené približne až v 1800 zariadeniach po celom Slovensku.

Väčšinou išlo o zanedbanú hygienu, kontaminované potraviny, chyby v označovaní, ale aj produkty po dátume spotreby, no našli sa i prípady, kedy kontrolórom poriadne napínalo žalúdok. Za zmienku stoja napríklad nájdené mŕtve myši alebo dokonca i zistená prítomnosť baktérii rodu Salmonela v potravinách.

Inšpektori tak udelili 1138 blokových pokút v celkovej výške až 28.202 € V správnom konaní uložili 137 opatrení. V sledovanom období nadobudli právoplatnosť pokuty vo výške 3 187 010 €, pričom najvyššia právoplatná pokuta sa vyšplhala dokonca až na sumu jedného milióna €.

Zdroj|Foto: MŽP