KVÍZ: Poznáte dokonale svetové dejiny? Otestujte sa! #1

Viete, kedy sa na našej planéte objavil človek, ktorého možno považovať za prvého predchodcu súčasných ľudí? Kde sa nachádzala Mezopotámia? Kto tvoril Peloponézsky spolok? Kedy Turci dobyli Konštantínopol? V ktorom roku bola podpísaná Deklarácia nezávislosti Spojených štátov? Otestujte si znalosti zo svetových dejín v prvej časti nášho kvízu.

KVÍZ: Poznáte dokonale svetové dejiny? Otestujte sa! #1

Kedy prišli ľudia na to, že ak zasejú plodiny, budú mať úrodu a môžu prejsť od lovu a zberu k pestovaniu?
Na území akých dnešných štátov sa nachádzala Mezopotámia, prvá komplexná spoločnosť v ľudských dejinách (dôkaz o jej existencii je z doby okolo roku 3 500 pred naším letopočtom)?
Kedy sa na planéte objavil prvý priamy predok súčasného človeka, homo habilis, ktorého hlavným znakom bolo, že sa naučil používať nástroje?
Kto tvoril Peloponézsky spolok, ktorý vznikol približne v polovici 6. storočia pred n.l. a trval až do 60. rokov 4. storočia pred n.l.?
Kto boli Púnovia, proti ktorým bojovali v troch púnskych vojnách medzi rokmi 264 až 146 pred naším letopočtom Rimania?
Ako na Západe voláme perzského spisovateľa, ktorý v 11. storočí zostavil rozsiahly spis, v ktorom zhromaždil všetky vtedajšie poznatky o medicíne z antického Grécka aj islamského sveta. V Európe sa používal až do 17. storočia.
V ktorom roku dobyli Turci sídlo východnej časti rímskej ríše Konštantínopol?
Jedným z najvýznamnejších symbolov renesancie je objav kníhtlače okolo roku 1450. Kto ju vynašiel?
Ktorý ničivý vojenský konflikt v Európe ukončil Vestfálsky mier v roku 1648?
Kedy bola podpísaná Deklarácia nezávislosti Spojených štátov?
KVÍZ: Poznáte dokonale svetové dejiny? Otestujte sa! #1
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}