Má chodec na priechode vždy prednosť? ZÁKON hovorí jasne!

Množstvo občanov Slovenskej republiky si myslí, že pokiaľ vstupujú na priechod pre chodcov, sú takpovediac nehroziteľní a v prípade možnej zrážky s idúcim vozidlom je vždy na vine jeho vodič. Nie je to však pravda!

Rovnako ako pre šoférov automobilov tak i pre chodcov prechádzajúcich cez priechody platia prísne pravidlá. Tie ustanovuje § 53 odsek 2 Zákona o cestnej premávke, ktorý znie:

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú.

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

Zdroj: Zbierka zákonov SR | Foto: Pixabay

Prečítajte si tiež:  Ženy sa priznali, čo najhoršie vyviedli svojím EX: V koži tých mužov by ste byť nechceli