Mena pred Novembrom 89 alebo čím sme platili za socializmu: Pamätáte si na to ešte?

čssr socialistické československo mena peniaze

Poďme si spolu zaspomínať na nezabudnuteľné bankovky socialistického Československa (ČSSR). Určite máte niektoré aj vy doma odložené na pamiatku.

Naše rozprávanie začneme v roku 1953, kedy došlo vo vtedajšom Československu k menovej reforme. A tak boli staré bankovky a mince z obehu stiahnuté a vydali sa nové peniaze, ktoré boli najskôr tvorené v ZSSR a mali tzv. Rubľový dizajn. Neskôr už mali podobu našich bankoviek na starosti československí autori. Avšak stále platilo, že grafika musela ísť v duchu socialistickej (budovateľskej) ideológie.

Pozrieme sa aj na pár zaujímavostí. Napríklad zelená stokorunáčka s typickým budovateľským výjavom (tá, na ktorej je vyobrazený muž a žena vo vidieckom prostredí, hrdo hľadiaci vpred) je najdlhšie obiehajúcou bankovkou v našej histórii. V obehu bola totiž viac než 40 rokov.

Mnohí z vás si iste spomenú aj na dvadsaťpäťkorunáčky, na ktorých bol vyobrazený Ján Žižka. Na tejto bankovke mu však chýba pravé oko, čo je chyba, ktorá nekorešponduje s históriou. V skutočnosti mu chýbalo ľavé oko.  Na neskôr vydanej dvadsaťkorunáčke je už vyobrazený správne, tj. bez ľavého oka.

FOTOGALÉRIA

Dvadsaťpäťkorunáčka so Žižkom. To je tá, kde má Žižka to oko zle.
« z 6 »