Polícia SR pohrozila občanom: Intenzívne náhodné kontroly už od zajtra!

polícia sr sprísnenie kontrol na cestách zákaz vychádzania

Kvôli neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii na našom území v spojitosti so šírením ochorenia COVID-19 Policajný zbor Slovenskej republiky avizuje zintenzívnenie náhodných kontrol občanov za účelom kontroly dodržiavania obmedzení slobody pohybu, pobytu a zákazu vychádzania. Príslušníci dopravnej, poriadkovej a železničnej polície budú od zajtra, 6. januára 2021, vykonávať zvýšený výkon služby so zameraním sa na dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ide taktiež o povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení a obmedzené fungovanie prevádzok.

Zvýšený počet policajtov bude vykonávať intenzívne náhodné kontroly predovšetkým na:

  •  hlavných cestných ťahoch (diaľnice, cesty pre motorové vozidlá, cesty I. a II. triedy) na hraniciach medzi dvoma okresmi s územnou pôsobnosťou s dôrazom na zachovanie plynulosti cestnej premávky (bez vytvárania kolón),
  • miestach so zvýšenou koncentráciou osôb (napr. potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a pod.),
  • železničných staniciach a vo vlakoch.

Vyzývame občanov, aby dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia a zostali doma. Ak je nevyhnutné odchádzať z domu napríklad do zamestnania, treba si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa, alebo iný hodnoverný dokument, ktorým vedia preukázať nutnosť svojej cesty.

Policajti budú naďalej kontrolovať aj dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, čiže povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení a obmedzené fungovanie prevádzok.

V prípade zistenia porušení bude každý prípad polícia riešiť individuálne. Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1000,- Eur a v správnom konaní do 1659,- Eur.

https://www.facebook.com/policiaslovakia/photos/a.1522428691120681/4038623822834476/?type=3&theater

Zdroj/Foto: Facebook – Polícia SR