Poznáte dokonale slovenské básne? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze

Myslíte si, že slovenské básne z obdobia romantizmu máte takpovediac v malíčku? Tvorba Ľudovíta Štúra, Jána Botta, či Sama Chalupku vám nerobí najmenší problém? Otestujte svoje vedomosti v nasledujúcom kvíze. Pozor však na chytáky! 😉

Samoten v háji, kde hlasu nehlesne, zamyšlen sedě, v myšlénkách se tratím; na nebi modrém slunce k horám klesne a již jen z dálky lístků skulinami hledí do háje, kde čas sobě krátím; vánky šumivé mdlejí dolinami, sedají do hor, kde jich lůžko bývá; a vše již tmavým rouchem se odívá.
Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia; preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu.
Ten prešporský zámok pekný murovaný – čudujú sa z neho na Dunaj tí páni, čuduje sa z neho aj záhorský šuhaj: ako pekne tečie ten povestný Dunaj. Tí nádherní páni pilnú radu majú, že oni povestný Dunaj zahatajú; a tie naše Tatry zďaleka sa smejú; „Zahatajte, páni, keď máte nádeju!“
Ja sladké túžby, túžby po kráse spievam peknotou nadšený, a v tomto duše mojej ohlase svet môj je celý zavrený;
Horí ohník, horí na Kráľovej holi. Ktože ho nakládol? – dvanásti sokoli. Dvanásti sokoli, sokolovia bieli, akých ľudské oči viacej nevideli! Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier, akoby ich bola mala jedna mater; jedna mater mala.
Hej, Slováci je slávnostná pieseň, ktorú napísal...
Autorom epickej básne Meč krivdy je...
Jozef Miloslav Hurban napísal báseň...
Autorom básne Detvan je...
Krížne cesty napísal...
Poznáte dokonale slovenské básne? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zdroj/Foto: Wikipedia