POZOR, nové pravidlá: Tisíce Slovákov môžu prísť od 1.1.2020 o vodičák!

vodicsky preukaz danovy poriadok

Máte podlžnosti voči daňovému úradu a zároveň ste majiteľom vodičského oprávnenia? Od budúceho roka ním byť viac nemusíte. Novela daňového poriadku, ktorú nedávno schválili poslanci totiž dáva po novom daňovým úradom oprávnenie vám za neplatenie daní vodičský preukaz zadržať.

Novela sa však nebude týkať všetkých. Oslobodení od spomínaného druhu daňovej exekúcie budú najmä vodiči z povolania, ktorých by prípadne omeškanie sa s platbou daňovému úradu mohlo vyjsť oveľa drahšie.

Správca dane bude oprávnený zadržať vodičský preukaz len v tom prípade, ak príjmy daňovníka nie sú priamo viazané s držbou vodičského oprávnenia.

Avšak v prípade, že dlžník používa auto iba ako dopravný prostriedok, exekúcia zadržaním vodičského preukazu môže byť voči nemu vykonaná. Rezort financií taktiež uvádza, že uvedená novela má mať predovšetkým preventívny, nie trestný charakter.

„Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie,“ odôvodnilo novelu daňového poriadku Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Zdroj: Ministerstvo financií SR | Foto: Freepik