POZOR, zmena v nosení rúšok: Títo Slováci ich už od ZAJTRA nemusia používať!

Zdieľajte s priateľmi...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Share on VK
VK

Od zajtra sa niektorí z nás zbavia povinnosti nosiť respiračné rúško. Zmena platí pre vybrané skupiny ľudí a druhy zamestnancov, ktorým nosenie rúška ohrozovalo zdravie alebo im prekážalo pri plnohodnotnom vykonávaní svojho povolania.

Ako sa uvádza v opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 04. júla 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a
  osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k
  zhoršeniu stavu,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
  priestoru určeného na prepravu osôb,
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent
  učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových
  skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní
  výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu
  a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri
  všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného
  zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od
  seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca,
  ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

ÚVZ zároveň dodáva, že ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii. Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Zdroj/Foto: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Freepik

Zdieľajte s priateľmi...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Share on VK
VK