Relácia “Zámena manželiek” zahanbuje chudobu a diváci sa vďaka nej cítia ako víťazi, tvrdí sociologička

zámena manželiek

Televízia Markíza a česká TV Nova na televíznych obrazovkách už dlhé roky vysielajú populárnu reláciu s názvom Zámena manželiek. Obľúbená reality show sa síce teší obrovskej sledovanosti divákov, avšak podľa sociologičky Ireny Reifovej šokujúce dianie v programe nezodpovedá realite. Tvorcovia si zámerne vyberajú rodiny z okraja spoločnosti, a na divákov to má potom efekt, že sa pri porovnaní s nimi cítia ako víťazi, uviedla v nedávnom podcaste denníka Blesk.

Prvýkrát prišla sociologička Irena Reifová z Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity do kontaktu so Zámenou manželiek v roku 2005, kedy sa v ČR začalo vysielanie uvedenej reality šou. Prvé diely sociologička zvedavo sledovala, ale spätne si nevedela spomenúť, o čom vôbec boli, ani aké z nich mala pocity. Napriek tomu si pamätá, čo ju na Zámene manželiek zaujalo, ako: “Pôvodný majiteľ licencie na vysielanie TV Nova v žiadosti o licenciu uvádzal, že televízia bude zásobovať edukatívne, sociologické dokumenty a sociologické relácie. Ja som si vtedy povedala, že to bude najskôr ono, a tak som sa na to pozerala,” uviedla.

Za tých 16 rokov sa televízny program podľa sociologičky výrazne zmenil. Predtým sa ukazovali odlišnosti medzi ľuďmi rôzneho vierovyznania, štýlu života, sexuálnej orientácie a pod. Za posledných päť, sedem rokov však tvorcovia volia iných účastníkov. “Výber podporuje postupné zhoršovanie sociálnej situácie v Česku a akejsi vyprofilovanej skupiny sociálno-ekonomicky slabých regiónov, ktoré sú deprivované viac ako iné. Napríklad pohraničie. Výmena manželiek sa vo výbere rodín zamerala na ľudí, ktorí sú v ťažkej sociálno-ekonomickej situácii. V jednom výskume som si vybrala 40 epizód, to znamená 80 rodín. Z týchto rodín ich bolo iba 6, ktorí podľa daných vybraných kritérií nespadali do úplne najnižšej triednej kategórie, ktorú sociológia vydeľuje. Takže je tam veľká prevaha ľudí, ktorí trpia nedostatkami v oblasti ekonomického, sociálneho a kultúrneho kapitálu,” vysvetlila odborníčka, prečo sa v týchto reláciách stále dokola opakuje šokujúce dianie. Veď, keby nebola dráma, zrejme by klesla sledovanosť (pozn. redakcie).

Už samotným výberom rodiny dochádza podľa odborníčky k pokriveniu reality, ale skutočnosť skresľujú aj ľudia podieľajúci sa na natáčaní a editácii relácie – režisér, kameramani, strihači a ďalší sa snažia z nazbieraného materiálu vytvoriť príbeh, dať tomu atraktívnu dynamiku plnú konfliktov a šokujúcich záberov. Zámena manželiek a ďalšie reality šou podobného typu podľa sociologičky fungujú na základe neoliberálneho kapitalistického modelu, ktorý je založený na neustálom raste a rozvoji. Vyhrávajú tí, ktorí sa zlepšujú. V Zámene manželiek sú porazení tí, ktorí nie sú schopní priznať svoje chyby, ktoré sa počas desaťdňovej výmeny objavia. Napríklad odmietajú upratovanie, nepodieľajú sa na výchove detí a iné odhalené chyby. Keď sa potom nechcú nárokom ďalších účastníkov relácie podriadiť, sú braní ako porazení.

Tento následne prispieva k spoločenskému zahanbovaniu chudoby. “Programy reality television sú svojím spôsobom hyenistické, pretože radi prezentujú ľudí, ktorí nie sú tak úspešní v neoliberalistickej spoločnosti. Prezentujú ľudí, ktorí nevyhovujú súčasným ideálom a stavajú ich na pranier, škandalizujú ich a môžeme povedať, že ich zahanbujú za to, že nevyhovujú tomu , akí by sme mali byť,” doplnila.

Zámena manželiek, Bez servítky, alebo tzv. challenge, ktoré sú populárne u YouTuberov, ktorí si na určitú dobu dajú nejakú výzvu a potom o jej priebehu informujú divákov, že napríklad mesiac nebudú piť kávu, budú behať, jesť iba vegánsku stravu a pod., sú medzi ľuďmi veľmi populárne a ich obľuba podľa Reifovej len tak ľahko neskončí. Jeden z hlavných dôvodov, prečo sa Zámena manželiek dlhodobo teší vysokej sledovanosti je porovnávanie sa divákov so zúčastnenými rodinami.

“Diváci a diváčky sa vždy porovnávajú s účastníkmi. Skoro všetci účastníci nášho výskumu sa porovnávali a označovali sa, že sú v kategórii víťazov – tých, ktorí život zvládajú lepšie, sú lepšie organizovaní, dosahujú lepších výkonov. A toto opakované zistenie je motiváciou, prečo sa na to pozerajú,” načrtla vedkyňa, že diváci sa vlastne sledovaním chlácholia, že sú na tom oproti účastníkom krátkodobé zámeny lepšie.

Zdroj/Foto: Blesk.cz, TV NOVA, TV Markíza, YouTube