Slovenská advokátska komora pozastavila činnosť právničke A. Krajníkovej: Porušenie predpisov a advokátskej etiky!

Slovenská advokátska komora (SAK) pozastavila činnosť právničke Adriane Krajníkovej. Stalo sa tak na základe návrhu predsedníčky Revíznej komisie SAK potom ako na Krajníkovú prišlo množstvo sťažností.  Štyri z nich následne vyhodnotili ako dôvodné na začatie disciplinárneho konania.

,,Slovenská advokátska komora dnes pozastavila výkon advokácie košickej advokátke A.K. Rozhodla tak na základe návrhu predsedníčky Revíznej komisie SAK. Na advokátku komore prišlo množstvo sťažností, z ktorých doteraz už 4 boli vyhodnotené ako dôvodné a boli podané návrhy na začatie disciplinárneho konania. Návrh na pozastavenie advokátskej činnosti A.K. bol podaný na základe mimoriadnej závažnosti konania vyhodnoteného Revíznou komisiou SAK ako možné disciplinárne porušenie predpisov SAK a advokátskej etiky,” uvádza sa v príspevku stránky Advokáti na vašej strane.

,,Advokátka svojim konaním tak závažne znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu, že ochrana stavu ako aj ochrana verejnosti a spotrebiteľov právnych služieb nevyhnutne vyžaduje postup podľa par. 8 ods. 3 Zákona o advokácii. Rozhodnutie bude právoplatné po doručení, prípadne na základe domnienky doručenia rozhodnutia advokátke,” doplnili.

Zdroj/Foto: DenníkN, Facebook