Farma 13 Nikola Luna Balekova Miroslav Mesut Debnár Stanka Klčová Dávid Horák Evelyn