učiteľka lucia v smiedmom nebi zhoršený zdravotný stav