Tag: žena v obchode rozbíjala flaše flašky s alkoholom