Preskočiť na obsah

To je výzva: Zvládli by ste aj teraz učivo základnej školy?

Vo svete, ktorý sa neustále mení a je plný informácií, je ľahké zabudnúť na jednoduché fakty, ktoré sme sa naučili na základnej škole. Na prvý pohľad sa môže zdať, že učivo základnej školy je zbytočné. Prečo by sme mali vedieť, aký je najväčší kontinent, alebo ako riešiť zložité matematické problémy, ak naše každodenné povinnosti nevyžadujú takéto vedomosti? Avšak, aj keď naše súčasné povolania nemusia priamo vyžadovať znalosti zo základnej školy, sú to stále informácie, ktoré formujú základ našej všeobecnej vedomostnej základne. Môžu nám pomôcť pochopiť svet okolo nás, rozhodovať sa informovane a komunikovať k veci.

Vzdelanie je nikdy nekončiaci proces. Znova sa zoznamovať s tým, čo sme sa učili ako deti, môže byť užitočné nielen pre osobné obohatenie, ale aj pre posilnenie našich kognitívnych schopností. Pripravili sme si pre vás ďalší zaujímavý kvíz. Sú v ňom otázky na témy, ktoré ste preberali na základnej škole. Na koľko z nich sa vám podarí odpovedať správne? Nech sa páči, môžete sa otestovať.

Nezabudnite na nás

Potešíte nás, keď nám dáte vedieť v komentároch na Facebooku, ako ste uspeli v tomto kvíze. Takýmto spôsobom oceníte a najmä podporíte našu prácu. Vopred vám všetkým veľmi pekne ďakujeme. Predchádzajúci kvíz (223. časť) nájdete —TU—

#1. Chémia: Aké oxidačné číslo má prípona - ičelý?

#2. Dejepis: Overlord bolo pomenovanie:

#3. Fyzika: Keď voda zmenila teplotu o 5°C, železo zmenilo teplotu o 50°C. O koľko stupňov Celzia zmení železo teplotu, keď voda zmení teplotu len o 1°C?

#4. Chémia: Ako sa získava uhlie?

#5. Matematika: Ktorý z uvedených uhlov je ostrý?

#6. Slovenčina: V ktorej z možností je pravopisná chyba?

#7. Prírodopis: Čo nepatrí medzi liečivé lesné byliny?

#8. Zemepis: Do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva nie je zapísaná lokalita:

#9. Dejepis: Najvyšším predstaviteľom ZSSR bol v roku 1968:

Dokončiť

Výsledky

-
Reklama
Reklama
Popri deťoch moc voľného času nemám. Ale viete, čo je pre mňa najlepší únik z reality? Vytvoriť pre vás nejakú vedomostnú úlohu. Dúfam, že sa vám niektorá páčila.