Viete, dokedy je platný váš vodičský preukaz? Polícia SR informuje, ktorý typ dokedy platí!

Polícia Slovenskej republiky evidovala k 31. decembru 2019 spolu 3 606 279 evidovaných vodičov, z čoho najviac bolo v Bratislavskom kraji (539 351), Prešovskom kraji (475 557) a Košickom kraji (473 285). Viacerí vodiči sa stretávajú s problémom doby platnosti VP. Polícia sa preto rozhodla informovať verejnosť prostredníctvom krátkeho videa, kde uvádza, ktorý typ VP dokedy platí.

Na Slovensku sú momentálne 3 typy vodičských preukazov. To, dokedy platí, závisí od toho, kedy vám bol vydaný. Na najnovších VP sú už uvedené doby platnosti.

  • Vodičský preukaz vydaný od 1. 1. 1993 do 30. 4. 2004 platí do 31. 12. 2023.
  • Vodičský preukaz vydaný od 1. 5. 2004 do 18. 1. 2013 platí do 31. 12. 2032.
  • Na vodičskom preukaze vydávanom od 19. 1. 2013 je uvedená doba platnosti.

Kedy vám končí platnosť vodičského preukazu?

A VÁM KEDY KONČÍ VODIČÁK?

Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Utorok 14. júla 2020

Počty evidovaných vodičov a počty vydaných vodičských preukazov a medzinárodných vodičských preukazov k 31.12.2019

Zdroj/Video/Foto: Facebook/Polícia SR, minv.sk