Vláda SR schválila návrh zákona o elektronickej komunikácii: Ak sa vrátite z “nebezpečnej” krajiny, štát sa o tom dozvie i bez vášho vedomia

Zdieľajte s priateľmi...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Share on VK
VK

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila s pripomienkami návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To znamená legislatívnu úpravu, ktorá umožní poslať občanovi prichádzajúcemu z “červenej”, nebezpečnej krajiny SMS správu. Obsahovať má upozornenie o povinnosti kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Neuposlúchnutie sa má trestať vysokou pokutou.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe k uvedenej novele, návrhom zákona sa umožní rýchla a efektívna identifikácia potenciálnych nositeľov nákazy a kontrola dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie a kontrolu dodržiavania nariadených opatrení, nakoľko uvoľnením opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia nevyhnutie dôjde k zvýšeniu rizika šírenia nákazy.

Okrem rizika komunitného šírenia ostáva hlavným rizikom import ochorenia zo zahraničia. Poskytnuté dáta budú výlučne umožňovať identifikáciu užívateľov, ktorí sa pred svojím vstupom na územie Slovenskej republiky nachádzali v štáte, ktorý je z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19 a epidemiologickej situácie charakterizovaný ako štát, ktorý nie je bezpečný.

Takáto úprava umožní adresnejšie smerovanie opatrení a ich vynucovanie bez potreby plošného uzatvárania hraníc a zamedzenia cezhraničného pohybu osôb. Uzatvorenie hraníc by totiž malo nie len potenciálne negatívny vplyv na uplatňovanie základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky a osôb, ktoré majú oprávnený záujem vstúpiť na územie Slovenskej republiky, ale v končenom dôsledku môže mať aj nesmierne negatívny vplyv na ekonomickú situáciu a môže spôsobiť značné hospodárske škody. Účelom návrhu zákona je predchádzať riziku týchto škôd súčasne so zachovaním čo najväčšej miery ochrany zdravia a predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19.

Koronavírus na Slovensku

Hlavný hygienik SR Ján Mikas rozdelil prípady výskytu nového koronavírusu na Slovensku na tri kategórie. V prvej ide o skupinu importovaných prípadov zo zahraničia. Ďalej ide o úzke, najmä rodinné kontakty už pozitívne testovaných osôb, táto skupina je najčastejšou. V tejto súvislosti odporúča hlavný hygienik zvážiť veľké rodinné oslavy, ktoré sú podľa jeho slov dosť rizikové. Ďalšou kategóriou sú roztrúsené prípady, ktoré sa objavia, no tie sú podľa jeho slov pod epidemiologickým dohľadom.

V súvislosti s plánovanými dovolenkami pripomenul, že “je dôležité, aby si občania uvedomili, že seba musia chrániť”. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v tejto súvislosti vyzdvihol kvalitnú prácu epidemiológov. Upozornil tiež, že pacienti by mali pred vstupom do nemocnice prejsť triážou. ,,Je dôležité, aby naše nemocnice nezabúdali, že treba triáž realizovať,” poznamenal s tým, že vďaka tomuto opatreniu by sa podozrivý pacient s možným ochorením COVID-19 nemal ocitnúť v nemocnici.

Taktiež odporúča, aby pacienti pred operáciou boli testovaní na nový koronavírus, test bude podľa jeho slov uhradený z eurofondov. Odporúča, aby štátne nemocnice posielali takéto testy na regionálne úrady verejného zdravotníctva alebo do súkromných laboratórií. Faktúry by im mali byť preplácané z eurovýzvy, ktorú zrealizujú v najbližších týždňoch, pravdepodobne v dvoch kolách. Rovnako vyzval na zváženie podujatí, kde sú ľudia dlhšie bez rúšok, napríklad oslavy, kluby.

Zdroj/Foto: vlada.gov.sk, Freepik, Facebook – IM

Zdieľajte s priateľmi...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Share on VK
VK