Žena (31), ktorú vychovali dve ženy, PREHOVORILA: Milá komunita, vaše deti trpia…

31-ročná Heather Barwick, ktorá vyrastala v rodine dvoch žien, sa rozhodla verejne prejaviť nevyhnutnú potrebu tradičného manželstva a rodičovstva.  Po vlastnej skúsenosti života v homos*xuálnom páre si dnes presne uvedomuje bolestivé limity a ťažké obmedzenia, ktoré ju s touto ideológiou neminuli.

Heather, ktorá sama je heteros*xuálne orientovaná, je výsledkom umelého oplodnenia anonymným darcom. Narodila sa do rodiny páru rovnakého pohlavia. Ako sama priznáva, voči svojím dvom “mamám” nepociťuje žiadnu nenávisť. V tomto prostredí sa naučila byť statočná, vnímavá, rešpektovať rozdiely a postaviť sa za svoj názor. Časom vystupovala ako zástankyňa homos*xuálnych zväzkov.

Premenou srdca a vplyvom ďalších životných udalostí dnes verejne publikuje otvorený list adresovaný LGBT komunite: “Milá komunita, vaše deti trpia. Kvôli neprítomnosti otca mám v sebe obrovskú dieru, každý deň mi otec chýbal. Milovala som maminu partnerku, ale žiadna iná mama mi nemohla nahradiť otca, o ktorého som prišla. Okrem toho som vyrastala obklopená ženami, ktoré vôbec nepotrebovali a ani nechceli muža…“

V dospelosti nevedela, aký postoj má zaujať k mužom a neskôr mala veľké problémy s tým, aký vzťah má vlastne mať so svojim manželom. Dnes, keď sama vidí ako jej deti milujú a sú milované svojim otcom, pochopila akú nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti má tradičná rodina.

Heather Barwick
Manžel a jeden zo synov

Zdroj: Huffingtonpost.com/Foto: Twitter, Instagram