Žili sme v omyle: Rozpad Československa z roku 1993 by mal byť údajne neplatný!

Internetom sa najnovšie začala šíriť bizarná, no za to veľmi zaujímavá konšpiračná teória, ktorá by mohla byť pravdivá. Záleží však od uhlu pohľadu. Je totiž celkom možné, že rozdelenie ČSFR (Československej federatívnej republiky) bolo prevedené navzdory platnej ústave a tým pádom by malo byť neplatné! Konšpirátori svoju teóriu vysvetľujú takto…

Príspevok šíriaci sa sociálnymi sieťami

Rozdelenie československého štátu bolo vykonané bez mandátu občanov ČSFR, a teda Československá federatívna republika naďalej existuje! Podľa ústavného zákona 327/91 je možné federáciu rozdeliť, len ak prezident vyhlási občianske referendum, a to za nasledujúcich podmienok:

  • Hlasovacie právo má v Českej republike každý, kto je oprávnený voliť do Českej národnej rady a na Slovensku každý, kto je oprávnený voliť do Slovenskej národnej rady.
  • Návrh predložený v referende podľa čl. 3 odst. 1 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v oboch republikách.
  • Výsledok referenda vyhláseného podľa čl. 1 odst. 1 má záväznosť ústavného zákona.

Podpísaní: Havel, Dubček, Čalfa

Takto o rozdelení Československa informovalo vtedajšie televízne spravodajstvo

Aká je však skutočnosť?

V nasledujúcom videu sa dozviete, prečo nebolo referendum o rozdelení Československa. Ide o záznam z STV2, kde sa niekdajší vrcholní politici vyjadrili k istým udalostiam, ktoré sprevádzali proces rozdelenia Česko-Slovenska začiatkom 90-tych rokov.

Zdroj: Facebook | Foto: YouTube, Wikimedia