Preskočiť na obsah

KVÍZ: Zvládnete napočítať do 3 v rôznych jazykoch?

Poznávanie cudzích jazykov obohacuje náš svet a otvára nové možnosti komunikácie. Čísla sú jednou z prvých vecí, ktoré sa v novom jazyku učíme. Tento kvíz vám umožní preveriť si, ako dobre poznáte číselné názvy v rôznych svetových jazykoch. Je to skvelá príležitosť zabaviť sa a zároveň sa niečo naučiť. Poďme sa pozrieť na niektoré z otázok, ktoré vás čakajú.

Čísla v európskych jazykoch

Jednou z otázok v našom kvíze je: „Uno, due, tre je 1, 2, 3 po…?“ Možnosti zahŕňajú francúzsky, taliansky a španielsky jazyk. Tieto jazyky majú svoje vlastné unikátne číselné systémy. Viete, ktoré z týchto jazykov používajú tento číselný systém?

Ďalšia otázka znie: „Un, deux, trois je 1, 2, 3 po…?“ Možnosti sú portugalsky, francúzsky alebo španielsky. Táto otázka preverí vaše znalosti románskych jazykov a ich číselných názvov.

Čísla v ázijských a ďalších jazykoch

Kvíz obsahuje aj otázku: „Ichi, ni, san je 1, 2, 3 po…?“ Možnosti zahŕňajú čínsky, turecký a japonsky. Ázijské jazyky majú svoje vlastné systémy počítania, ktoré sa líšia od tých, ktoré poznáme v Európe. Viete, v ktorom jazyku sa používajú tieto číselné názvy?

Ďalšia otázka sa zameriava na turecký jazyk: „Bir, iki, üç je 1, 2, 3 po…?“ Možnosti sú filipínsky, turecky a arabsky. Turecké číslovky sú pre mnohých ľudí neznáme, ale ak máte záujem o tento jazyk, určite poznáte správnu odpoveď.

Skúste si, ako dobre poznáte čísla v rôznych jazykoch

V kvíze nájdete aj otázky o slovanských jazykoch: „Jedan, dva, tri je 1, 2, 3 po…?“ Možnosti zahŕňajú slovinsky, poľsky a srbsky. Tieto čísla môžete nájsť v rôznych slovanských jazykoch. Viete, ktoré z nich to sú?

Ďalšia otázka sa týka gréckeho jazyka: „Éna, dío, tría je 1, 2, 3 po…?“ Možnosti sú portugalsky, grécky a chorvátsky. Grécky jazyk má bohatú históriu a jeho číslovky sú odlišné od mnohých iných jazykov. Skúste si spomenúť, kde sa tieto čísla používajú.

1 2 3 v iných jazykoch

Reklama

Reklama
Viete, čo raz povedal grécky filozof Platón? "Vedomosti získané na základe donútenia sa neudržia na mysli." Tak sa pokojne usaďte a ak máte čas a kľud, otvorte si niektorú z mojich vedomostných úloh. Ale do ničoho vás nenútim.