Preskočiť na obsah

Skúška vašich vedomostí zo slovenčiny: Dokážete zvládnuť dnešný kvíz?

Slovenčina je krásny, bohatý a mnohokrát aj zložitý jazyk. Nie je jednoduché ovládať všetky pravidlá gramatiky, pravopisu a správneho používania slov. Tento kvíz vám umožní otestovať si svoje vedomosti zo slovenčiny a zistiť, ako dobre poznáte náš rodný jazyk. Vďaka rôznorodým otázkam môžete preveriť, ako dobre si pamätáte pravidlá, ktoré ste sa naučili v škole alebo pri každodennom používaní jazyka.

Pravopis a gramatika

Jednou z otázok, ktorá sa objaví v našom kvíze, je: „Na jar … kvety.“ Viete správne doplniť chýbajúce slovo? Ďalšia otázka sa zameriava na krásu našej krajiny: „Naše … sú krásne.“ Tieto otázky preveria vaše vedomosti o správnom písaní a používaní slovenských slov.

Ďalšia otázka, ktorá vás čaká, znie: „V zime sa zväčša …“ Dokážete správne doplniť chýbajúci tvar slovesa? A čo tak otázka: „Na … budeme asi o desiatej.“ Viete, ktoré slovo je správne?

Skloňovanie a používanie predložiek

Kvíz obsahuje aj otázky, ktoré sa zameriavajú na skloňovanie a správne používanie predložiek. Napríklad: „… brat je veselý človek.“ Viete, ako správne zapísať meno? Alebo otázka: „… je veľká zima.“ Dokážete správne použiť predložku?

Ďalšia zaujímavá otázka znie: „Tento cukrík daj …“ Viete, komu má byť cukrík určený a ako to správne zapísať? Skloňovanie mien a správne použitie tvarov slov je dôležitou súčasťou nášho jazyka.

Ostatné otázky zamerané na slovné druhy

V kvíze sa objavia aj otázky, ktoré preveria vaše znalosti o rôznych slovných druhoch. Napríklad: „Bratia … emigrovali do USA.“ Viete, ktorý tvar slova je správny? Alebo otázka: „Musím si rýchlo … telefón.“ Správne doplnenie slova je kľúčom k správnemu použitiu jazyka.

kvíz zo slovenčiny

Reklama

Reklama
Popri deťoch moc voľného času nemám. Ale viete, čo je pre mňa najlepší únik z reality? Vytvoriť pre vás nejakú vedomostnú úlohu. Dúfam, že sa vám niektorá páčila.